Дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №5 "Колобок" Подільської міської ради Одеської області
Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

завідувача ДНЗ №5  "Колобок" з питань статутної діяльності 

у 2019-2020н.р.

 

 

/uploads/editor/9801/562123/sitepage_65/files/zvit_2019_20_konvertirovan.pdf 

 

 

 

ЗВІТ

завідувача ДНЗ №5  "Колобок" з питань статутної діяльності 

у 2018-2019н.р.

 

 

/uploads/editor/9801/562123/sitepage_65/files/zvit_z_pitan_statutnoi_diyalnosti_2018_19_konvertirovan.pdf

 

 

 

 

ЗВІТ

завідувача ДНЗ №5 про виконану роботу керівника

 дошкільного навчального закладу у 2017-2018н.р.

 

Дошкільний навчальний заклад керувався в діяльності Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Інструктивно – методичним листом «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Статутом ДНЗ № 5 «Колобок», «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку.

     Заклад працює за  програмою розвитку дитини  дошкільного віку «Дитина».

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість груп усього:

4

Раннього віку

1

Дошкільного віку

3

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

 

4.

Кількість вихованців

88

5.

Кількість працівників усього:

19

педагогічний персонал

7

                                          медичний персонал

1

 обслуговуючий персонал

11

     Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 5 вихователів, 1 музичний керівник. Усього 7 педагогів.

 

Якісний  склад  педагогічних  кадрів  за  рівнем  освіти:

 

3 педагогів – 42,9%

4 педагогів – 57,1%

Якісний   склад  педагогічних  кадрів  за  рівнем  кваліфікації:

 

1 педагог – 14,3%

2 педагога – 28,6%

4 педагогів – 57,1%

 

Якісний склад  педагогічних  кадрів  за  віком:

 

1 педагог – 14,3%

1 педагог – 14,3%

5 педагогів – 71,4%

 

Методична робота з педагогічними працівниками.

 

     З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом  2017-2018 навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі: Кучер К.М., Чулик Н.Г. (курси підвищення кваліфікації при Одеському інституті вдосконалення вчителів).

     Підвищенню рівня педагогічної майстерності сприяла й атестація педагогів. За підсумками чергової атестації  вихователі Чулик Н.Г., Кучер К.М., Богодіст І.Г. підтвердили відповідність займаній посаді та раніше встановленому тарифному розряду.

     З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом  навчального року педагоги. Також  була проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «БВДС».

     Аналіз результатів методичної роботи педагогічного колективу ДНЗ № 5 «Колобок» у 2017-2018 навчальному році відбувався у відповідності  до поставлених завдань, а саме в навчальному році працювали над такими завданнями:

{C}Ø {C}Розпочали роботу над єдиною методичною  проблемою:

     «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи».

{C}Ø {C}Працювали над пріоритетними завданнями:

{C}-          Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку в процесі інтеграції мовленнєвої та природничо-дослідницької діяльності

{C}-          Розпочати роботу з народознавства шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дитини дошкільного віку та активізації творчого потенціалу педагогів.

{C}-          Продовжувати формувати здоровязберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя

     Тематика методичних заходів була різноманітною і відповідала запиту вихователів. З метою вирішення річних завдань проведено 4 педради, 3 семінари, 8 консультацій, ряд відкритих переглядів занять, різні форми інтерактивної роботи з педагогами.

Педагогічні ради:                                                                                                     

1.Тематична: «Я землі своєї паросток зелений».

2.Тематична: «Формування почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку».

3.Підсумкова: «Про аналіз якості та результативності організації роботи колективу дошкільного закладу у 2017-2018 н.р.»

4.Організаційно-настановча: «Про завдання діяльності колективу на 2018-2019 н.р. та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного ДНЗ».

Семінари:

-семінар-практикум «Знай, люби бережи»

-теоретико-практичний семінар «Як у нас на Україні»

- проблемний семінар «Організація здоров’язберігаючого середовища та спортивні ігри в ДНЗ»

Конкурси, виставки:

{C}· {C}Виставка методичних посібників «Я дивую свої дошкільнят»

{C}· {C}Виставка-конкурс: Вироби з природного матеріалу.

{C}· {C}Конкурс «Природничо-розвивальний простір.

{C}· {C}Фотовиставки: «Осінній вернисаж», «Зимові фантазії», «Весняний калейдоскоп».

{C}· {C}Презинтація куточків з народознавства у групах

{C}· {C}Конкурс сімейних газет «І живу я в Україні, і з неї я родом»

Колективні перегляди:

{C}ü {C}«Подорож мапою України» в старшій групі №4 - вихователь Богодіст І.Г. (січень).

{C}ü {C}«Бабусина хата»в I молодшій групі №1 - вихователь Чулик Н.Г. (лютий).

{C}ü {C}«Символи нашої держави  в II молодшій групі №2 - вихователь Кучер М.М. (лютий).

{C}ü {C}«Український віночок» в II молодшій групі №2 - вихователь Грек В.К. (березень).

{C}ü {C}«Екскурсія на природу як засіб виховання патріотичних почуттів дошкільника» в середній групі  №3 - вихователь Дашкова М.М. (березень)

{C}ü {C}Перегляд заняття з елементами спортивних ігор в старшій групі № 4-вихоаватель Богодіст І.Г. (квітень)  

     В ході аналізу проглянутих занять відзначили, що у вихователів є творчий потенціал, достатній матеріал для організації цікавих, пізнавальних занять, є система у навчанні дітей, вихователі стежать за емоційним настроєм дітей, ведеться індивідуальна робота з дітьми. Проте впродовж ряду років спостерігається тенденція помилок методичного характеру, спостерігається перевищення тривалості заняття, скутість вихователів. Аналіз проглянутих занять показав, що основна причина в тому, що педагоги несвоєчасно починають вести підготовку до заняття, написання конспекту. Конспект має бути складений не пізніше чим за місяць до проведення заняття. Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

     У ДНЗ створені умови щодо підвищення самоосвіти педагогів. Робота з самоосвіти у деяких педагогів дошкільного закладу поступово переходить в активну творчу діяльність з умінням намічати не лише близькі, але і далекі перспективи в процесі самовиховання і самоосвіти (планування, підбірка вправ і конспектів, дидактичних матеріалів і так далі).

     Педагоги ведуть власну підбірку і накопичення методичних матеріалів, що свідчить про зацікавленість працівника в накопиченні і узагальненні власного досвіду по темі, що вивчається. Це педагоги Богодіст І.Г., Грек В.К., Чулик Н.Г.

     Одним з головних аспектів методичної роботи дошкільного навчального закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

     В 2017-2018 навчальному році педагоги дошкільного закладу продовжують впроваджувати в навчально-виховний процес такі інноваційні технології:

 

Назва технології

Мета

Відповідальні

1.

 

«Театр фізичного виховання» М. Єфименко

Фізична досконалість кожної дитини

Кучер К.М.

2.

ТРВЗ : педагогіка «Розвиваємо мислення дитини»

Розвиток творчих задатків дитини та її потенційних інтелектуальних можливостей

Грек В.К.

3.

Методика Марії Монтиссорі  «Технологія індивідуального виховання»

Розкрити дитячий світ внутрішній  потенціал в процес навчання

Чулик Н.Г.

4

«Художньо-мовленнєва діяльність» Гавриш Н.

Навчання дітей розповіданню через ознайомлення з основними правилами мовленнєвого етикету

Богодіст І.Г.

5.

«Організація пошуково-дослідницької діяльності в природі з дітьми дошкільного віку»  З.Плохій

Забезпечення оптимальної результативності з формування екологічної культури особистості дошкільника

Дашкова М.М.

6.

«Імпровізоване музикування» К.Орф.

Розвиток музичних творчих здібностей

Мельник К.О.

 

     Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

     В методичному кабінеті дошкільного закладу в наявності теоретичний та практичний матеріал з даних методик. Всі вихователі мають відповідні теки, де зберігається методичний та практичний матеріал з даних методик. Але не всі вихователі завжди планують заняття з елементами інноваційних технологій, над якими працюють, а саме: Дашкова М.М. Методичний кабінет закладу забезпечує педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. В роботі закладу систематично практикуються такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами. Зокрема, проводяться презентації літератури, посібників, досвіду роботи.

     Впродовж навчального року високий рівень професійної майстерності показали педагоги ДНЗ, що брали безпосередню участь у всіх заходах закладу: це і вигадування оригінальних сценаріїв, організація оформлення святкових ранків, участь в розвагах і заходах, що проводяться для дітей і дорослих. Це педагоги Мельник К.О., Грек В.К., Чулик Н.Г., Богодіст І.Г. Дашкова М.М., Кучер К.М.

     Діагностика в ДНЗ проводиться з метою фіксації досягнень дитини, відстежування результативності її розвитку і призначена для визначення напрямів індивідуальної роботи з дітьми. Основними методами діагностики в дитячому садку є спостереження, експеримент, бесіда, аналіз продуктів дитячої діяльності. Результати досліджень різних областей представляються у вигляді трирівневої шкали: низький, середній, високий.

     Низький рівень є тим фактором, коли дитина не справляється із завданням самостійно, навіть з невеликою допомогою вихователя.

     Середній рівень – справляється  з невеликою допомогою вихователя.

     Високий рівень – дитина самостійно справляється із запропонованим завданням.

     Професійно і якісно провели діагностування Богодіст І.Г., Грек В.К. Ці вихователі в строк здали діагностичні листи на методкабінет для подальшої обробки результатів.

     Але, треба відмітити, що немає системи в проведенні діагностики знань дітей у всіх вікових групах. Інформацію за результатами діагностики вихователі надають невчасно і не оброблену до кінця. Багато хто не уміє працювати з діагностичним матеріалом. Тому в наступному році важливим буде систематизувати роботу по педагогічній діагностиці дітей в ДНЗ.

     Проаналізувавши професійний рівень педагогів за рік, ми отримали наступні результати: 

{C}- {C}удосконалюються методичні розробки і матеріали.

Проте протягом навчального року були виявлені і деякі недоліки:

{C}- {C}не прописано в планах з самоосвіти знайомство і вивчення нормативно-правових документів.

Для подолання цих проблем педагогічним колективом рекомендуємо:

{C}· {C}постійно працювати над професійним зростанням педагогів;

{C}· {C}використання педагогічних новітніх технологій;

{C}· {C}створення розвивально-предметного ігрового середовища;

{C}· {C}інтеграція змісту освіти в різних видах діяльності.

                                                                                                                         

Зміст і результати|зміст| освітнього процесу.

 Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства» формувався зміст роботи дошкільного закладу, виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

{C}· {C}створення умов для навчання та виховання дітей в ДНЗ;

{C}· {C}рівень професійної майстерності педагогів;

{C}· {C}діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

{C}· {C}консультативна робота з батьками, педагогами.

Запроваджуються в освітній процес сучасні науково-методичні підходи: 

{C}· {C}особистісно-орієнтований;

{C}· {C}індивідуальний;

{C}· {C}діяльнісний; 

{C}· {C}інтегрований;          

{C}· {C}психологізація освітнього процесу.

      Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у ДНЗ залишаються заняття з різних видів діяльності.

      У дошкільному закладі вихователі проводили заняття індивідуальної та групової форми організації, заняття з малими підгрупами, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.

      На 1 вересня 2017 року  був розроблений розклад занять на тиждень за  програмою розвитку  дитини дошкільного віку «Дитина». У першій половині дня рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку дошкільників.  Робота педагогічних працівників регламентувалася перспективним та календарним планами.  Реалізація завдань з різних напрямків роботи з дітьми: фізічний, пізнавальний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний,  планувалася за режимними моментами. Була розроблена гнучка варіативна сітка занять, яка враховувала вікові психофізіологічні можливості дітей, їх інтереси і потреби, забезпечувала взаємозв’язок спланованих занять з повсякденним життям дітей в ДНЗ. Слід відмітити, що форми і методи роботи з вихованцями педагоги колективу органічно переплітають і оптимально використовують в залежності від обраної мети і специфіки розвитку особистості у дошкільному віці, тобто організовують навчання в рамках, характерних для дошкільника.

     Моніторинг знань, умінь, навичок дошкільників за напрямками розвитку  показав, що навчально-виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

     У  ДНЗ  були створені належні умови для розвитку пізнавального ставлення до світу (куточки експериментування, схеми, моделі, замінники, дидактичні ігри пізнавального характеру), направлені на підвищення дитячої компетентності, становлення пізнавальної активності і самореалізації всіх сторін психіки дитини. Зусилля педагогів були направлені на розширення об'єму дитячої компетентності про соціальну дійсність, природні явища, про предмети рукотворного світу, декоративно-прикладного мистецтва.

     Педагоги звертали  увагу на пізнавальні, мовні, екологічні, естетичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності. 

     Творчий потенціал педагогів, доцільне використання ними нетрадиційних методів і прийомів, сучасних освітніх педагогічних технологій дозволили організувати роботу з пізнавального розвитку дітей на достатньому рівні.

     У травні 2018 року була проведена комплексна перевірка групи № 4 (старший дошкільний вік, 6-й р.н.), де працювали вихователі Богодіст І.Г. та Мельник К.О.

     Враховуючи наслідки перевірки можна зробити висновок: робота у групі №4  ведеться на належному методичному рівні.

     З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

{C}ü {C}об’єктивно оцінювати індивідуальні досягнення дітей; 

{C}ü {C}ставити запитанння причинно-наслідкового характеру, що спонукають до розміркування

     В ДНЗ були створені умови для освоєння рідної мови як засобу спілкування. Вирішення завдань мовного розвитку реалізувалося як в процесі спеціальної організованої, так і в спільної, самостійної діяльності дітей, зміст якої пов'язаний з реальним життям. Для активізації дитячої мови педагогами використовувалися творчі види діяльності, створювалися ситуації невимушеного спілкування, проводилися мовні ігри, організовувалося пізнавальне спілкування під час бесід, прогулянок і екскурсій.   Вихователі познайомили дітей з багатьма творами,   намагалися використовувати різноманітні форми роботи: читання та переказ творів; етичні бесіди, літературні вікторини, малювання за творами. Разом з дітьми драматизували та інсценизували твори в повсякденному житті, використовували індивідуальні бесіди з дошкільнятами про морально-етичні норми на основі їх власного досвіду та творів.

     На жаль, в групах є діти з|із| відставанням в мовному розвитку, в основному це діти, які часто хворіли|боліли|.|||промова||взірцем|

     Актуалізуючи   художньо-естетичний напрямок|направлення| роботи та працюючи над проблемою виховання і розвитку творчої особистості|особистості| дитини педагог Чулик Н.В. вирішувала|рішаємо| завдання|задачі|, направлені|спрямовані| на розвиток художньо-мистецьких здібностей дітей, використовувала традиційні і іноваційні технології.

    Ефективність роботи з реалізації завдань|задач| по формуванню креативної особи|особистості|стості дитини-дошкільника просліджувалась|простежує| в позитивній динаміці загального|спільного| розвитку дітей, підвищенні їх творчої активності. |У дошкільників сформувалося позитивне ставлення|ставлення| до образотворчої діяльності; вони набули досвіду у вирішенні спеціально модельованих творчих проблемних ситуацій, |навчилися застосовувати практичні навики|навички| і знання в процесі самостійного пошуку нових способів вирішення при створенні|створінні| виразних художніх образів|зображень|. Готовність дітей брати активну участь в художньо-мистецькому процесі є своєрідним показником становлення творчих проявів|виявів|. В процесі творчості у дорослих і дітей зріс інтерес до спільної художньо-мистецької діяльності (експериментуванню з|із| різними художніми матеріалами, звуками, словами), сталося накопичення вражень, особистого|особового| досвіду|досліду|, збагатилася емоційна|емоціональна| сфера.

Залучення дітей до образотворчого мистецтва здійснювалося через формування у дитини|дитини| художнього сприйняття, осмислення художнього образу|зображення| і виразну передачу накопичених вражень в творчій роботі. Педагоги заохочували фантазію і уяву дитини|дитини|, її здібність до імпровізації, стимулювали дітей до створення|створіння| творчих робіт з власного задуму, художньому втіленню того, що для них цікаво і емоційно |емоціональний|важливо|значущий|. На заняттях   | здійснювався диференційований підхід до навчання|навчання|, облік|урахування| вікових і індивідуальних особливостей дітей. Сформований позитивний інтерес у всіх вікових групах до образотворчої діяльності. Вихователі спільно з|із| дітьми організовували  виставки дитячої творчості, а саме: «Осінній вернісаж», «Зимові фантазії», «Весняний калейдоскоп». Дитячі роботи  використовувалися в оформленні інтер'єру дитячого садка.

     Разом з цим треба працювати над вдосконаленням роботи у напрямі ознайомлення дітей з|із| графікою, скульптурою, натюрмортом.

     Музичне виховання в ДНЗ здійснювалася в |цілковитій| відповідності з|із| програмним |програмовим|змістом|змістом|. На музичних заняттях музичний керівник знайомила дітей з кращими зразками класичної музики, яка позитивно впливає на фізичний та психічний стан дітей. Велика увага приділялася і розвитку творчих здібностей дітей. Хочеться відмітити роботу музичного  керівника Мельник К.О. у активному залученні дітей до світу театру, музики, танцю. Під керівництвом музичного керівника створювалися умови для музичного розвитку дітей. В рамках |у рамках|закладу проводилися святкові заходи, розваги. Наявна база театральних костюмів і декорацій, яка весь час поповнюється. Силами педагогів та вихованців проводилися лялькові та театральні вистави, які завжди створювали атмосферу справжньої радості у дітей.

     |дитини|Але|та| в ДНЗ недостатньо матеріально-технічного обладнання|обладнання| для організації навчання|навчання| гри на музичних інструментах.

     Для успішного вирішення завдання|задачі| по ігровій діяльності, кожен педагог створював найбільш сприятливі умови для дитячої гри, збагачував зміст|зміст| ігор дітей, оновлюючи|обновляти| і доповнюючи ігрові   куточки|кутки|   необхідними   атрибутами,      розвиваючи   у дітей здібність до творчості в грі, пізнавальну і комунікативну діяльність дітей через гру. |пр|Питання організації предметно-ігрового середовища розглядалось на батьківських зборах, вихователями виготовлялися атрибути для ігор, придбано дидактичні ігри, настільно-друковані ігри, ігри для театралізованої діяльності, оновлювалися ігрові осередки в групах. Особлива увага приділялася дидактичним іграм, які сприяють психічному і інтелектуальному розвитку, розвитку комунікативних навиків і довільної поведінки.|| 

     У квітні 2018 року року було проведено вивчення стану ігрової діяльності в середній групі № 3 де працювали вихователі: Дашкова М.М., Мельник К.О.   

 На основі перевірки можна зробити висновок, що робота ведеться на середньому рівні.

     З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

{C}ü {C}поповнити ігрові куточки великим та малим конструктором, будівельним матеріалом;

{C}ü {C}забезпечити ігрові осередки атрибутами до рольових ігор «Лікарня», «Сім’я»;

{C}ü {C}виготовити картотеки рухливих та дидактичних (розвивальних) ігор;

{C}ü {C}систематично планувати рольові ігри. 

     Аналіз стану роботи з ігрової діяльності в середній групі № 3 показав, що робота з даного потребує подальшої уваги і тому залишається актуальною і надалі.|||дити||

     В дитячому закладі вирішуються|розв'язуються| завдання |задачі|екологічної освіти|утворення|, у дітей формується екологічна культура, навики|навички| екологічно грамотної і безпечної поведінки в природі і побуті.   Аналізуючи роботу ДНЗ, можна зробити висновок, що у дитячому садку створені відповідні умови для формування у дітей уявлень про природу і навколишній світ. Навчальний процес забезпечено методичною та художньою літературою, дидактичними іграми, наочними посібниками з цієї теми. Створені зелені куточки в кожній групі. Для праці в них зібрано необхідний інвентар: стеки для рихлення землі, лійки, серветки для миття листя, бризкалки, відерця. Результативністю роботи в даному розділі є те, що діти мають знання про природу, тваринний і рослинний світ, про роль людини в її перетворенні. Всім педагогам необхідно продовжувати вести системну роботу по формуванню у дітей уявлень про оточуючий світ, використовуючи экспериментально-дослідницьку| діяльність.  Недостатньо уваги приділялося практичній роботі дітей з об’єктами природи: діти здебільшого слухають та спостерігають.

     Працюючи над питанням удосконалення форм, методів і прийомів

морально-правового виховання як складової гуманістичного розвитку педагогами  визначені шляхи реалізації даного завдання:

{C}- {C}повага педагога до кожної дитини;

{C}- {C}продовжувати знайомити дошкільників з правами і обов’язками;

{C}- {C}формувати поняття «Я - особистість і маю права»;

{C}- {C}емоційно-позитивне спілкування дитини один з одним;

{C}- {C}організація повсякденної спільної творчої діяльності дітей і дорослих;

{C}- {C}різні форми роботи з батьками.

     Опираючись на ці принципи, вихователі закладу формували у дітей соціально-комунікативні уміння й навички, дружні почуття, колективні взаємини, створювали сприятливі умови для виховання чуйності, співчуття, турботи, доброти, продовжували знайомити дошкільників з правами і обов’язками.

     Багато уваги вихователі приділяли  фізичному  розвитку. Робота по даному напрямку|направленню| будувалася відповідно до програми , діти виявляли цікавість до занять фізкультурою і загартовуючих заходів. У дітей сформовані уміння і навички|навички| відповідно до вікових вимог програми.

     Оздоровча робота здійснювалася по напрямах|направленнях|: дотримання режиму дня, |ранкова|ранішня| гімнастика, оздоровча гімнастика після|потім| сну, доріжки здоров'я, загартовуючі заходи.

     Мета фізкультурно – оздоровчої роботи в закладі направлена на формування:

{C}- {C}відповідального ставлення до власного здоров’я і здорового оточення як до вищої індивідуальної та суспільної цінності;

{C}- {C}навичок здорового способу життя;

{C}- {C}оптимізації режиму навчально – виховного процесу;

{C}- {C}збільшення рухової активності дітей;

{C}- {C}активізації фізкультурно-оздоровчої роботи всіх ланок навчально-виховної діяльності.

     Обов’язковими фізкультурно-оздоровчими заходами в закладі є:

     Спортивно-масові заходи:

{C}- {C}Змагання

{C}- {C}Дні здоров’я - 1 раз на місяць;

{C}- {C}Спортивні свята.

      Робота по зміцненню здоров'я і вдосконаленню фізичних якостей дітей проводилася з врахуванням їх|з урахуванням| індивідуальних особливостей. Так квітні 2018 року в старшій групі № 4 був відкритий показ заняття з елементами споривних ігор-вихователь Богодіст І.Г.

     Аналізуючи роботу по фізичному вихованню і оздоровленню, слід зазначити такі негативні моменти:

{C}ü {C}не ефективно використовуються спортивні куточки|кутки|;

 Будемо працювати над вирішенням таких завдань:

{C}ü {C}продовжити удосконалювати|вдосконалювати|  наочно|предметний| – розвиваюче середовище|середу| (поповнити куточки|кутки| нетрадиційним спортивним обладнанням та |обладнанням|оновити  атрибути до рухливих ігор);

{C}ü {C}придбати|набути| додаткове спортивне обладнання|обладнання| для занять з фізкультури (обручі, м’ячі, скакалки);

{C}ü {C}продовжувати використовувати в роботі з|із| дітьми доступні способи зміцнення здоров'я.

{C}ü {C}залучати батьків до спільних|сумісних| спортивних заходів. Продовжити спільну роботу з|із| батьками по формуванню| здорового способу життя,  використовуючи різні форми: фотовиставки, консультації, батьківські збори, походи і ін.

     Тому  над цією проблемою необхідно попрацювати в наступному навчальному році.

     Одним з напрямів діяльності ДНЗ є підготовка дітей до школи. В процесі занять, спільній діяльності педагоги створювали  умови для формування у дітей шкільної зрілості. Приділялася увага формуванню всіх компонентів психологічної готовності дитини до школи.

     Матеріали експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя відповідно до вимог програми показали, що загалом особливості розвитку дітей у старшій групі знаходиться на достатньому рівні. Високі показники у другому півріччі спостерігаються за розділами – загально-пізнавальним, логіко-математичним і художньо-естетичним. Порівнюючи результати експертизи рівнів досягнень дітей шостого року життя за перше та друге півріччя можна побачити, що спостерігається ріст засвоєння програмового матеріалу за усіма  розділами.

Аналіз рівня досягнень дітей старшого дошкільного віку

Напрямки рівня досягнень дітей

Коеф.успішн. дітей

1

Рівень  розвитку  пізнавальної  активності, допитливості дитини

0,81

2

Оволодіння дитиною елементами навчальної діяльності

0,85

3

Прояв довільної регуляції поведінки дитини                                (організованість, уважність, самостійність, зосередженість )

0,72

4

Готовність до подолання труднощів

0,81

5

Соціальна компетентність

0,75

     Високої результативності у навчально-виховній роботі та підготовці дітей до школи досягли вихователі: Богодіст І.Г., Мельник К.О.

 

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей.

     В ДНЗ забезпечувалась робота медичного обслуговування та проведення лікувально-профілактичних заходів згідно із «Порядком медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 826 від 14.06.2002 року.  Здійснювалось медичне обслуговування старшою медичною сестрою  Сербіною Ж.А. Санітарно-освітня робота серед батьків проводилась через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній та зимовий період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Порівняльний аналіз середньорічної відвідуваності за три  роки в дітоднях:

Показники

2016 р.

2017 р.

2018р.(6м)

Кількість днів проведених дитиною в групі

134

126

67

Кількість днів пропущених дитиною

117

122

55

В тому числі через хворобу

2

1

1

З інших причин

115

121

54

 

Порівняльний аналіз захворюваності за три роки:

Хвороби

Кількість захворювань (випадків)

2016 р.

2017 р.

2018р.(6м)

Хвороби органів дихання

17

3

-

Кишкові інфекції

-

-

-

Паразитарні

-

-

-

Інші хвороби

67

41

15

Всього випадків

84

44

15

 

     В ДНЗ  приділялась увага організації безпеки життєдіяльності дітей. В кожній групі виготовлені куточки з ОБЖД. В методичному кабінеті закладу є папки-пересувки, дидактичні ігри, конспекти розваг, вихователями планувалися та проводилися тижні Безпеки дитини. В батьківських куточках|кутках| у всіх  вікових групах щомісячно розміщувалися  інформація про дитячу захворюваність і  заходи по її попередженню|попереджувати|; про профілактичні заходи щодо дорожньо-транспортного і побутового травматизму.

     Згідно з|згідно| річним планом,  з|із| дітьми систематично проводилися  заходи  щодо попередження|попереджувати| дорожньо-транспортного і побутового травматизму, пожежної безпеки, вивчалися  правила дорожнього руху, проводилися свята і розваги. В закладі оформлена наочна|наглядна| інформація по охороні праці, пожежної безпеки і антитерористичної безпеки. У 2017 -2018 навчальному році випадків пожеж, надзвичайних ситуацій, дитячого травматизму в ДНЗ не зафіксовано.

     У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Робота з організації харчування дітей ДНЗ № 5 «Колобок» здійснювалася згідно з «Інструкцією по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Відповідно до Інструкції про харчування дітей у ДНЗ здійснювався контроль щодо збалансованого харчування дітей, необхідного для їх нормального росту та розвитку.

     Організовано розподіл продуктів харчування у відповідності до кількості перерахованих батьками коштів, встановлено контроль за кількістю, вартістю завезених продуктів харчування. Вівся постійний контроль за виконанням грошових та натуральних норм. Вартість харчування в 2017-2018 н.р. склала 22 грн. За рішенням  міського виконкому на літній оздоровчий період збільшено вартість харчування на 3 гривні. На всі продукти, які надходять до харчоблоку є санітарно-епідеміологічні висновки, здійснюється контроль за технологією  приготування їжі тощо.  Щомісячно аналізувався стан харчування дітей в ДНЗ, це питання виносилося до порядку денних виробничих нарад, батьківських зборів та нарад при завідувачу. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводився аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

       

Продукти харчування

Середній показник %

1

М’ясо

52,5

2

Риба

86,7

3

Масло вершкове

83,4

4

Олія

94,5

5

Молоко

48,2

6

Сир твердий

37,4

7

Сир кисломолочний

66,8

8

Цукор

96

9

Яйце

98,5

10

Картопля

99,6

11

Овочі

56,4

12

Фрукти

58,7

13

Соки

17,2

 

Середній показник виконання норм

69

 

     В дошкільному закладі систематизована робота по адаптації дітей до ДНЗ,  що дозволяло поступовому входженню дитини|дитини| в ДНЗ і комфортній її адаптації, формуванню у неї відчуття|почуття| захищеності і внутрішньої свободи, довіри до навколишнього світу. Вихователями проводилися індивідуальні бесіди з|із| батьками знов|знову| прийнятих дітей, анкетування, де з'ясовувалися умови життя, режиму, харчування|харчування|, підходу|догляду| до виховання дитини|дитини| в сім'ї, особливості розвитку і поведінки, визначався прогноз адаптації до ДНЗ. На підставі бесід і спостережень за поведінкою дитини|дитини| в групі медичним персоналом давалися рекомендації вихователям і батькам, індивідуальні для кожної сім’ї|дитини|. Результат адаптаційного періоду контролювався і аналізувався. Основний контингент дітей раннього віку прийнятий до закладу з червня по вересень місяці.

     У I молодшіх групі № 1 з (2 до 3 років) результат оцінки нервово-психічного розвитку дітей на кінець року показав відповідність зросту по всіх психічних процесах – активна мова|промова|, сенсорика|, моторні навики|навички|, гра.

     Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

{C}ü {C}взаємовідносини з дітьми;

{C}ü {C}гра;

{C}ü {C}сон;

{C}ü {C}поведінка з батьками;

{C}ü {C}реакція дитини на нових людей;

{C}ü {C}мовленнєва діяльність;

{C}ü {C}апетит.

 

Взаємодія дошкільного закладу зі школою, сім’єю та громадськістю.

     Дошкільний заклад підтримував  стосунки із загальноосвітньою школою № 8. Розроблен план взаємодії зі школою. Дошкільнята мали можливість відвідати свята «Перший дзвоник» та «Прощання з буквариком», познайомитися зі шкільною бібліотекою, їдальнею, спортивною залою, класами, побувати на уроках учнів-першокласників, зустрітися з учителями початкових класів, які набирають першокласників. В  грудні підготували та провели батьківські збори в старшій групі, присвячені підготовці дітей до школи за участі  вчителів, які набирають шестирічок. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, грали в дидактичні і сюжетно-рольові ігри, але не оформлені куточки майбутнього першокласника.  Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння  знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. У зв'язку з тим, що особливе занепокоєння|неспокій| викликає|спричиняє| процес переходу дитини|дитини| з|із| дошкільного закладу в школу, труднощі, що виникають у  неї під час адаптаційного періоду, особлива увага педагогами ДНЗ приділялася питанням, пов'язаним з віковими можливостями|спроможностями| випускника дитячого садка, проблемою індивідуальних  відмінностей дітей.

     Ефективними формами роботи з батьківською громадськістю в 2017-2018 навчальному році були: батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, участь батьків у Днях відкритих дверей, святах та розвагах, спільні виставки творчих робіт батьків та дітей. У вестибюлях груп оформлені батьківські куточки|кутки|, теки|папки|-пересувки, консультації. Проводяться суботники по підготовці груп до нового навчального року, по благоустрою території ДНЗ.

     Протягом навчального року відповідно до річного плану проведено 9 консультацій для батьків щодо соціальної адаптації дітей, формування життєвої компетенції, засобів загартування вдома, безпеки життєдіяльності малюків тощо. Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім'ями вихованців: більшість батьків вихованців (75%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий заклад (за бажанням) , повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (88%), і їхнє ставлення до дітей; (95%) членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкувалися з педагогами ДНЗ. Умови, створені для розвитку і виховання дітей оцінюють позитивно. Високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мали 85% опитаних батьків, 15% - середній рівень. На протязі року працювала Школа молодих батьків, де батьки мали змогу отримати додаткові консультації від спеціалістів ДНЗ.

     Але й присутні такі негативні моменти в роботі з батьками:

{C}ü {C}Вихователі неохоче включали в свою роботу таку форму роботи з|із| батьками як анкетування, вважають|лічать| це марною тратою часу.

     Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками виступають:

{C}ü {C}підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

{C}ü {C}формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів;

{C}ü {C}індивідуальний підхід до роботи з сім'ями вихованців ДНЗ,

{C}ü {C}урахування вікових особливостей характеру батьків;

{C}ü {C}всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім'ї.

     Впродовж 2017-2018 навчального року була спланована і втілювалась в

практику роботи дошкільного закладу робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. У липні-вересні 2017 року була проведена робота щодо виявлення дітей дошкільного віку мікрорайону, які неохоплені дошкільною освітою. Аналіз причин, з яких діти не відвідують дошкільні заклади міста показав, що діти знаходяться вдома з непрацюючими батьками, мають бабусь, які їх доглядають або з причин ослабленого здоров'я,  тому була спланована робота з дошкільниками мікрорайону, які неохоплені дошкільним вихованням. Своєчасно та систематично доводилась  інформація до мешканців мікрорайону з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у вікових групах.  На протязі року працював Консультативний пункт «Дошколярик» з надання психолого-педагогічної допомоги та реальної підтримки різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, що виховуються в умовах родини.

     Основні напрямки  роботи:

{C}ü {C}Надання  консультаційної допомоги батькам за запитами.

{C}ü {C}Діагностування рівня розвитку дитини.

{C}ü {C}Надання психолого-педагогогічної підтримки, корекційно-розвиваючої допомоги дітям .

     Консультативний пункт здійснював консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

{C}ü  {C}вікових, психофізіологічних  особливостей дітей;

{C}ü  психологічної готовності до навчання у школі;

{C}ü  профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховувалися в умовах сім’ї;

{C}ü  організації ігрової діяльності;        

{C}ü  організації режиму дітей вдома;

{C}ü  створення  умов для загартування і оздоровлення;

{C}ü  {C}профілактики очних захворювань дітей, вимоги до  охорони зору (медичні поради лікаря-офтальмолога, щодо патології зору дітей).  

     Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному пункті проводилися підгрупами та індивідуально. Індивідуальна робота з дітьми

(діагностування, огляд, спілкування) здійснювалася  у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють фахівцями дошкільного закладу:  завідувачем  Куліковською І.О., старшою медичною сестрою Сербіною Ж.А., вихователями: Богодіст І.Г., Грек В.К.

 

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ.

     Адміністративно – господарська робота в  дошкільному навчальному закладі в першу чергу була направлена|спрямована| на забезпечення життєдіяльності закладу, створення|створіння| безпечних умов для ведення освітнього процесу, створення|створіння| і зміцнення матеріально технічної бази. З метою забезпечення збереження майна, недопущення аварійних ситуацій регулярно проводилися  технічні огляди будівель, споруд|споруджень|  і території, з|із| виявленням технічних дефектів. |часопис|

     Утримання та влаштування будівель на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівель задовільний.

     Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. На території закладу відокремлено господарську зону із сміттєзбірником, зелену зону з квітниками.

     Обладнання майданчиків підтримувалася у налагодженому стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження. Пісок завозився на літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснювалось щоденно. За потребою здійснювався викос трави, обрізка кущів, сушнику. У теплу пору року за спекотної та сухої погоди ділянки поливалися, що відповідає санітарним вимогам утримання території.

     Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці».  Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводилася певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально – виховного процесу, у плані роботи за минулий навчальний рік (як і в попередніх) планувалася робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Усі питання розглядалися на нарадах протягом 2017– 2018 н.р.

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективами проводилася систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

       Для проведення ремонтних робіт в заклад придбано фарби, вапно, шпалери, водоемульсійну фарбу, пензлики, щітки, цемент, цвяхи тощо. У 2017-2018 н.р. були виконані ремонтні роботи з значною підтримкою Подільської міської ради, силами робітників ДНЗ та допомогою батьків. Всі працівники брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року  та до осінньо-зимового періоду. У літній період фізичною допомогою працівників ДНЗ був проведений косметичний ремонт коридорів, групових  кімнат. В усіх групах пофарбовані підлоги, в роздягальнях стелі. Для естетичного оформлення закладу виготовлені нові стенди, штучні прикраси, для ігрових куточків груп - різноманітні іграшки. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових майданчиках. 

     Таким чином, матеріально-технічний стан|статок| дошкільної установи вимагає великих вкладень і робочих сил. Тому і важливе|поважне| правильне визначення пріоритетів в господарській діяльності.

     В ДНЗ   цілеспрямовано продовжує   удосконалюватися  розвиваюче середовище. Всі його компоненти забезпечують оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального і соціального розвитку дітей. У групових кімнатах є куточки експериментування, книжкові куточки, зони для ігор і театралізованої діяльності. Зміст середовища відповідає інтересам хлопчиків і дівчаток. Для  створення  емоційного  комфорту  кожної  дитини  використовувалися  родинні  фотографії, альбоми, улюблені іграшки дітей, персональні виставки дитячих робіт. Вихователями створювались моделі розвивального предметно-ігрового середовища для дітей: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально. Підбирався матеріал з художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва, ігрової діяльності тощо.

     В навчальному році необхідно більше уваги звернути на врахування  вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, на задоволення індивідуальних інтересів дітей.

     Проаналізувавши всю педагогічну роботу, яка ведеться в ДНЗ, слід сказати, що колектив добився певних позитивних результатів в реалізації завдань поточного року, |задале|та| залишаються  напрямки|направлення|, по яких слід продовжувати вести поглиблену роботу.