Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №5 "Колобок" Подільської міської ради Подільського району Одеської області
Інклюзивна освіта

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

З ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 

Зміни до закону України "Про освіту"

Концепція ранньої соціальної реабілітації   дітей-інвалідів

Лист МОН "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН України від 13.11.2018р. №1/9-691  "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУкраїни від 05.08.2019р. №1/9-498  "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020н.р."

 

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах.

Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивний освітній заклад – це заклад освіти, який відкритий для навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. 

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:  

{C}-         Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень. 

{C}-         Кожна людина здатна відчувати і думати.

{C}-         Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою. 

{C}-         Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.

{C}-         Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків. 

{C}-         Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників. 

{C}-         Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. 

{C}-         Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідно до цього умов. 

{C}-         Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей. 

{C}-         Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

{C}-         Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.

{C}-         Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.

{C}-         Подолання потенційних бар’єрів навчання.

У ЗДО №5 "Колобок" у 2023-2024 навчальному році функціонує 1 інклюзивна група, в якій виховується 1 дитина з особливими освітніми потребами.

Основна мета:

{C}·  Інтеграція (соціалізація, адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

{C}·  Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

{C}·  Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.