Заклад дошкільної освіти (ясла- садок) №5 "Колобок" Подільської міської ради Подільського району Одеської області
Протидія булінгу в ЗДО

 

 Набув чинності закон щодо протидії булінгу

19 січня 2019 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VІІІ «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  протидії  булінгу (цькуванню)» 

Так, Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

·           систематичність (повторюваність) діяння;

·           наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

·           дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

·           розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування;

·           забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

·           повідомляти  уповноваженим  підрозділам  органів  Національної  поліції  України та службі  у  справах  дітей  про  випадки булінгу (цькування)  в  закладі  освіти.

 

Порядок  подання  та  розгляду (з дотриманням конфідеційності)  заяв  про  випадки  цькування

Педагогічні працівники зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних,  інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Учасником освітнього процесу (педагогічні  працівники, батьки) на ім’я керівника освітнього закладу подається заява  про  випадок цькування.

 

 

 

Порядок  реагування  

на  доведені   випадки  цькування  

та  відповідальності  причетних  до  булінгу

·           Відповідно до заяви про  випадок  цькування керівник закладу освіти видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

·           Наказом керівника закладу освіти по ЗДО пишеться наказ про створення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі директора, педагогічних працівників, психолога та батьків потерпілого та булера, інших зацікавлених осіб.

·           Розглянувши письмову заяву, керівник закладу освіти скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) і окреслює подальші дії.

·           Комісія протягом однієї доби проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

·           За умови визнання Комісією результатів розслідування фактом булінгу (цькування), керівник освітньої установи протягом однієї доби повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальну поліцію), Службу у справах дітей.

·           Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

·           У разі не визнання Комісією факту булінгу (цькування) і незгоди з результатами рішення потерпілим (його представником), керівник освітньої установи рекомендує звернутись постраждалому (його представнику) із  заявою до  органів Національної поліції України.

·           За будь-якого рішення Комісії з розгляду питань випадків булінгу (цькування), керівник закладу освіти забезпечує психологічну підтримку усіх учасників відповідного процесу.

 

Особи,  які  за  результатами  розслідування  

є  причетними  до  булінгу,  несуть  відповідальність  відповідно СТАТТІ 173-4  Кодексу  про  адмінправопорушення

(Булінг (цькування) учасника освітнього процесу),  а  саме:

·           накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин – якщо  цькували  вперше.

·           накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин,  якщо  дії  вчинили  повторно або  знущалась  група  осіб.

·           неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

 

 

 

 

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у ЗДО №5 «Колобок»  Подільської міської ради

 

№ з/п

Назва заходу

Відповідальні

Термін виконання

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

1

Вивчення законодавчих документів, практик протидії булінгу

Завідувач,

педагоги ЗДО

Вересень

2

Обговорення питання протидії булінгу на загальних батьківських зборах

Завідувач

Вересень

3

Розгляд питання протидії булінгу у ЗДО на нарадах при завідувачі

Завідувач

Січень, червень

4

Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення

 Комісія  з профілактики булінгу 

Впродовж 

року

5

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

 Завідувач,

вихователі

Впродовж 

року

6

Консультація «Булінг в ЗДО - міф чи реальність»

Дашкова М.М.

03.2024

7

Контроль стану роботи щодо протидії булінгу в ЗДО

Завідувач

постійно

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДРУЖНІХ СТОСУНКІВ У ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ

8

Проведення ранкових зустрічей з метою формування дружніх стосунків

Вихователі

Впродовж року

9

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії під час занять, прогулянок, ігрової діяльності

Педагоги

Впродовж року

10

Перегляд мультфільмів, презентацій відповідної 

спрямованості

Вихователі

Впродовж року

11

Проведення заходів в межах тематичного тижня «Великі права маленької дитини»

Вихователі

Грудень

РОБОТА З БАТЬКАМИ

12

Групові батьківські збори:

-  «Попередження насильства, жорстокості в сім’ї та в дитячому колективі» (тренінг для батьків)

- «Домашнє насильство: як захистити дитину»

Вихователі

Січень

13

Тренінг для батьків «Любов і розуміння над усе»

Завідувач

26.03.2024

14

Загальні батьківські збори «Дитинство без насилля: дошкільний заклад і сім`я на захисті прав дітей»

Завідувач,

Кучер К.М.

28.05.2024

15

Консультації:

- Мистецтво ефективного спілкування з дитиною.

- Попередження насильства в родині.

Вихователі

Впродовж року

16

Буклет "Сім'я - простір без насильства. Стоп насильству"

Вихователі

Травень

17

Інформаційна робота через вебсайт закладу

Комісія  з профілактики булінгу

Впродовж року